แค่ล้อเล่น – ป้าง นครินทร์ ( Cover bass ) By.Aon Bean Sprouts.

ขอลงซักครึ่งเพลงนะครับ พอดีผมแค่แกะผ่านๆครับ ปล.ผมใส่ไลท์เบสเข้าไปใหม่นะครับไม่ได้ตามเพลง ****************************************************************** …

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

In an effort to prevent automatic filling, you should perform a task displayed below.